Analoge en Digitale Elektronica

De elektronica kan onderverdeeld worden in twee categorieën: analoge en digitale elektronica. Analoog en digitaal zijn aanduidingen voor signaalsoorten en de bijbehorende technologieën. Een analoog signaal kan in de tijd en qua amplitude continu traploos variëren. Een digitaal signaal verandert daarentegen niet continu in de tijd en kan per tijdsinterval maar een van een gelimiteerd aantal waarden aannemen.

De digitale technologie heeft de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Al sinds de tachtiger jaren is het steeds meer de trend dat er geïntegreerde schakelingen voor specifieke doeleinden, ICs of chips, beschikbaar komen. Ook wordt er steeds vaker software gebruikt om functionaliteit te realiseren. Dat vereenvoudigt het ontwerpen van elektronische producten en vergroot de bereikbare functionaliteit enorm. Echter vereist ook het selecteren en toepassen van ICs vergaande kennis van elektronica en daarnaast zijn er lang niet voor alle toepassingen ICs beschikbaar en moet er vaak een specifieke oplossing bedacht worden. Dus ondanks de opkomst van ICs en software blijft elektronica een enorm uitdagend vak en heeft naast alle digitale technologie ook de analoge elektronica nog altijd een belangrijke plaats.

Bij het ontwerpen van elektronica komt, naast het realiseren van de gewenste functionaliteit, veel meer kijken. Zo hebben veel systemen bijvoorbeeld interfaces naar een niet elektronicavriendelijke omgeving  en moet de ontworpen elektronica immuun zijn voor storende invloeden van buitenaf. Soms heeft de ontworpen elektronica zelf de potentie om de omgeving te storen en moeten daar maatregelen tegen getroffen worden. Uiteraard gelden deze overwegingen ook binnen verschillende onderdelen van de elektronica zelf. Zaken zoals het voorzien en voorkomen van interferentie- en aardingsproblemen en het correct ontwerpen van signaalbanen voor hoge frequenties en het zorgen dat het ontwerp aan de geldende richtlijnen voldoet zijn cruciaal voor een degelijk ontwerp.

Tevens is het belangrijk om reeds gedurende de ontwerpfase de commerciële kant van het ontwerp niet uit het oog te verliezen en bijvoorbeeld te analyseren wat het product in productie zal gaan doen. Dan kunnen de daarin eventueel aanwezige risico’s in de vorm van bijvoorbeeld het duurder worden van componenten en daarmee het stijgen van de prijs van het product vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt worden.

Expertise

Het ontwerpen van analoge en digitale elektronica is een kerncompetentie van HedoN. In ons ontwikkelteam werken elektronica-ontwerpers die systeem- en hardwareontwerp voor hun rekening nemen, met ervaring in het vak die varieert van een jaar tot meer dan 40 jaar. Deze schat aan ervaring maakt dat wij elk elektronica-vraagstuk aankunnen. Ook kunnen wij nieuwe mensen uitstekend opleiden, de kennis van iemand die net afgestudeerd is aan de TU of HTS kan binnen HedoN nog flink aangevuld worden, en dit doen we graag.

Producten

Alle producten van HedoN bevatten analoge en/of digitale elektronica. Bekijk ook onze productenpagina.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u interesse in een samenwerking? Aarzel niet en neem contact op!