Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

“Gij zult niet storen en Gij zult niet gestoord worden”

Elektronische systemen zijn veelal bronnen van elektromagnetische signalen die de potentie hebben om andere systemen te beïnvloeden. Tevens kunnen ze zelf beïnvloed worden door elektromagnetische signalen uit de omgeving. Samengevat worden deze fenomenen elektromagnetische interferentie, afgekort EMI, genoemd. Om te voorkomen dat elektronische systemen door EMI niet naar behoren kunnen functioneren moeten zij aan specifieke eisen voldoen om hun elektromagnetische compatibiliteit, vaak afgekort tot EMC, te garanderen. In Europa zijn deze eisen vastgelegd in richtlijn 2014/30/EU van de Europese Unie, de EMC-richtlijn.

In deze richtlijn wordt elektromagnetische compatibiliteit gedefinieerd als “het vermogen van uitrusting om op bevredigende wijze in haar elektromagnetische omgeving te functioneren zonder zelf elektromagnetische verstoringen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor andere uitrusting in die omgeving”. Naast het feit dat systemen wettelijk aan de EMC-richtlijn dienen te voldoen is het voor de kwaliteit van systemen essentieel om tijdens de ontwikkeling uitgebreid rekening te houden met EMC.

EMC is een vakgebied op zich binnen de elektrotechniek en is zeer uitgebreid. Uit de eerste alinea wordt duidelijk dat er twee hoofdaspecten te onderscheiden zijn als het gaat om EMC:

Emissie, het uitzenden van elektromagnetische signalen waardoor het functioneren van andere systemen nadelig beïnvloed kan worden.

Immuniteit, de mate waarin een systeem bestand is tegen elektromagnetische signalen uit de omgeving. Susceptibiliteit is het omgekeerde van immuniteit en wordt ook wel gebruikt. Dit is de mate waarin een systeem ontvankelijk is voor en hinder ondervindt van elektromagnetische invloed uit de omgeving.

Een derde cruciaal aspect is de koppeling. Hiermee wordt bedoeld de manier waarop de verstorende elektromagnetische signalen het gestoorde systeem bereiken.

Toepassingen

Voor alle elektronische producten die op de markt gebracht worden gelden strenge eisen met betrekking tot EMC. Deze eisen zijn afhankelijk van de aard en de toepassing van een product en waar deze op de markt gebracht wordt. Dit betekent dat EMC vrijwel oneindig veel toepassingen heeft en van cruciaal belang is voor de veiligheid en het succes van een product.

Expertise

Bovenstaande is slechts een zeer beknopte samenvatting maar wat hopelijk duidelijk is geworden is dat EMC een zeer uitgebreid vakgebied is. Dit vereist diepgaande kennis van de onderliggende technische en natuurkundige concepten. Daarnaast is ervaring in het ontwerpen voor EMC en de certificering van producten van onschatbare waarde. Bij HedoN is deze kennis en ervaring ruimschoots aanwezig. Naast de meer dan 40 jaar ervaring binnen HedoN zijn een groot deel van onze ontwikkelaars gecertificeerd EMC expert.

Reeds in het begin van een ontwikkeling wordt vastgelegd welke eisen er zijn met betrekking tot EMC als onderdeel van CE/UL/CSA en wordt er een testplan opgesteld. Vervolgens wordt hier vanaf de start van de ontwikkeling tot de pre-compliance tests en uiteindelijk de full-compliance tests in het testlaboratoria rekening mee gehouden.

Producten

Alle producten van HedoN zijn CE en/of UL/CSA gecertificeerd en voldoen derhalve aan de geldende EMC richtlijnen. Naast de eigen producten, adviseert en begeleid HedoN ook regelmatig andere bedrijven met betrekking tot ontwerp voor EMC en de certificering hiervan.

Zoekt u hulp of advies met betrekking tot ontwerp en CE / UL / CSA certificering? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u interesse in een samenwerking? Aarzel niet en neem contact op!