Ontwikkeling

Conceptualisatie en Voortraject

Om voor onze klanten producten te maken die precies zijn wat zij willen en nodig hebben, zijn wij graag vanaf het begin nauw betrokken, vaak nog voor het maken van een offerte. We leven ons uitgebreid in en denken zoveel mogelijk mee met de klant. Door zo vroeg al intensief betrokken te zijn, kunnen we de meeste toegevoegde waarde creëren. En gaan we daarna optimaal voorbereid het ontwikkeltraject in.

Geheimhouding

Wij zijn ons zeer bewust van het potentiele belang van geheimhouding van uw idee, concept en toekomstige product. Wij hechten veel waarde aan integriteit in de omgang met onze klanten en daar valt geheimhouding ook onder. Als dit in uw geval relevant is gaan wij daar uiterst serieus mee om. Hoe hier invulling aan gegeven wordt leggen we samen vast en desgewenst kunnen wij u hierin adviseren vanuit onze kennis en ervaring op dit gebied.

Proof of Concept

Als het productidee zeer innovatief is maken wij meestal eerst een Proof of Concept om de haalbaarheid van de (technische) uitgangspunten aan te tonen en de belangrijkste projectrisico’s in kaart te brengen.

Prototype

Na de conceptfase of na het maken van een Proof of Concept ontwikkelen en produceren wij een eerste prototype. Een prototype ziet er al volledig uit als het uiteindelijk te verkopen (deel)product. Dit prototype gebruiken we om, samen met de klant, alle aspecten van het nieuwe product te testen. Hier vallen ook de certificeringstesten onder. Indien nodig kan het prototype hierna nog worden aangepast.

Nulserie

Om de gehele productie- en kwaliteitsketen voor uw nieuwe (deel)product te valideren wordt na goedkeur van het prototype een nulserie ingeregeld en geproduceerd. Dit gebeurt in een samenwerking tussen de afdelingen ontwikkeling en productie. Om het productieproces voor uw product te optimaliseren wordt gewerkt met een representatief aantal exemplaren, in lijn met uw latere afnamepatroon. Hierna wordt het nieuwe standaardproduct inclusief alle bijbehorende documentatie volledig overgedragen aan de afdeling productie en kan het tegen de afgesproken hoeveelheden, prijs en kwaliteit worden besteld.

Documentatie

Parallel aan het gehele ontwikkeltraject wordt alle benodigde documentatie gemaakt en bijgehouden. Hiermee waarborgen we de kennis met betrekking tot het product en zorgen we mede dat alle stappen in de ontwikkeling optimaal doorlopen worden. Hierdoor is aan het eind van het ontwikkeltraject alle informatie aanwezig voor een naadloze overdracht naar de productie, de kwaliteitsafdeling en de klant. 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u interesse in een samenwerking? Aarzel niet en neem contact op!