RoHS

RoHS staat voor ‘Restriction of Hazardous Substances’, in het Nederlands ‘beperking van gevaarlijke stoffen’. Dit is een richtlijn van de Europese Unie waarvan nu de derde stap, RoHS3, van toepassing is. Deze richtlijn stelt maximumeisen aan het gehalte van bepaalde gevaarlijke stoffen dat een elektrisch of elektronisch apparaat mag bevatten. Het gaat daarbij om de volgende stoffen:

  • Lood (Pb)
  • Kwik (Hg)
  • Cadmium (Cd)
  • Zeswaardig chroom (Cr6+)
  • Polybrominated biphenyls (PBB)
  • Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
  • Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
  • Butyl benzyl phthalate (BBP)
  • Dibutyl phthalate (DBP)
  • Diisobutyl phthalate (DIBP)

HedoN neemt voor de ontwikkelde en geproduceerde producten in het algemeen de verantwoordelijkheid met betrekking tot de RoHS. Dit betekent dat HedoN ervoor zorgt dat de geleverde producten aan de actuele RoHS-richtlijn voldoen. Mocht een product om wat voor reden dan ook niet aan de richtlijn kunnen voldoen dan wordt dit op tijd gesignaleerd en zal hier in overleg met de klant een aanpak voor bedacht worden.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u interesse in een samenwerking? Aarzel niet en neem contact op!